O skupině

Úspěšná taneční skupina Animata působí na české taneční scéně i v zahraničí již 15 let. Svým divákům nabízí atraktivní výpravná představení dobových tanců ve scénické podobě, tedy v podobě tanečního divadla. Programová nabídka Animaty je velmi široká a zahrnuje období středověku, renesance a baroka, tance dvorské, lidové i tanec scénický.
Animata spolupracuje s řadou choreografů různých žánrů, díky nimž je program velmi pestrý a každé představení je originálem. Animatu proslavily také překrásné kostýmy, zejména luxusní, bohatě zdobené repliky středověké a renesanční dvorské módy, které v maximální míře vycházejí z dochovaných obrazových pramenů. Garderoba skupiny čítá v současnosti několika desítek kostýmů
Animata účinkovala na několika desítkách kulturních akcí, je pravidelným účastníkem historických slavností a festivalů v České republice i v zahraničí, např. na německém Kaltenbergu, rakouském Kufsteinu aj.